Прозорість та інформаційна відкритість

Статут опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Структура та органи управління закладу освіти

Кадровий склад закладу освіти, наявність вакантних посад

Освітні програми, які реалізуються в закладі освіти

Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти

Річний звіт про діяльність закладу освіти

Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які отримують освітні послуги в закладі освіти

Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти

Результати моніторингу якості освіти

Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та описання

Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

Критерії, правила і процедури оцінювання діяльності педагогічних працівників

Кошторис і фінансовий звіт про надходження та використаня всіх отриманих коштів

інформація про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, їх вартість

Інформація про кошти отримані з інших джерел не заборонених законодавством

Академічна доброчесність