Навчальна робота

Річний план роботи опорного закладу Балашівський ліцей

Оголошення

Національний мультипредметний тест

Положення про академічну доброчесність

Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти закладу

Наказ МОН від 13,07.2021 року № 813 “Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти”

Критерії оцінювання учнів початкової школи з навчальних предметів (інтегрованих курсів)

Критерії рівневого оцінювання результатів навчання учнів (3-4 клас)

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11 класів

ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА (наказ МОН №371 від 05.05.2008 р.)

ключові та предметні компетентності;

наскрізні вміння;

ціннісні ставлення.

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ ВИХОВАННЯ УЧНІВ 1-11 КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною системою(шкалою), відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти».

Критерії навчальних досягнень учнів з англійської мови

Критерії навчальних досягнень учнів з географії

Критерії навчальних досягнень учнів з зарубіжної літератури

Критерії навчальних досягнень учнів з інформатики

Критерії навчальних досягнень учнів з історії

Критерії навчальних досягнень учнів з математики

Критерії навчальних досягнень учнів з основ здоров’я

Критерії навчальних досягнень учнів з правознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з природознавства

Критерії навчальних досягнень учнів з трудового навчання

Критерії навчальних досягнень учнів з української мови та літератури

Критерії навчальних досягнень учнів з фізичної культури

Критерії навчальних досягнень учнів з хімії

Критерії навчальних досягнень учнів з біології

Критерії навчальних досягнень учнів з німецької мови

Екстернат

Положення про індивідивідуальну форму навчання

Наказ “Про організацію навчання у формі екстернату у 2021/2022 н.р.”

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (таблиця розподілу навчального часу для учня екстернів старшої (10 клас))

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (таблиця розподілу навчального часу для учня екстернів старшої (11 клас))

Графік організації освітнього процесу за екстернатною формою

Графік проведення консультацій з підготовки до контрольних робіт (річного оцінювання) для екстернів за курс 10 класу

Графік проведення контрольних робіт (річного оцінювання) екстернів за курс 10 класу  у 2021-2022 навчальному році

Графік проведення консультацій з підготовки до контрольних робіт (річного оцінювання) для екстернів за курс 11 класу

Графік проведення контрольних робіт (річного оцінювання) екстернів за курс повної загльної середньої освіти (11 клас) у 2021-2022 навчальному році

СКЛАД КОМІСІЇ для проведення річного оцінювання екстернів за курс повної загальної середньої освіти (11 клас) у 2021-2022 навчальному році

СКЛАД КОМІСІЇ для проведення річного оцінювання екстернів за курс 10 класу у 2021-2022 навчальному році