Правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

-ЧОТИРИ РІВНІ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ (ПОЧАТКОВИЙ,    СЕРЕДНІЙ, ДОСТАТНІЙ, ВИСОКИЙ)

-БАЛИ (1  – 12)

-ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ І НАВИЧОК,  ДОСЯГНЕНЬ   УЧНІВ

  • ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВ 1 КЛАСУ (листи МОНУ від 18.05.2018 №2.2-1250 та від 21.05.2018 №2.2-1255)
  • ВИДИ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ: ПОТОЧНЕ, ТЕМАТИЧНЕ, СЕМЕСТРОВЕ, РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ТА ДПА
  • КЛЮЧОВІ ТА ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
  • НАСКРІЗНІ ВМІННЯ (
  • ЦІННІСНІ СТАВЛЕННЯ:

– Ціннісне ставлення особистості до суспільства і державаи.

– Ціннісне ставлення особистості до історичних, культурних і духовних надбань рідного краю.

– Ціннісне ставлення особистості до сім»ї родини, людей.

– Ціннісне ставлення особистості до себе.

– Ціннісне ставлення особистості до природи.

– Ціннісне ставлення особистості до праці.

– Ціннісне ставлення особистості до мистецтва.

  • ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ